Responsabilitatea este o parte esențială a afacerii

Responsabilitatea corporativă la Tornator înseamnă că fiecare angajat lucrează și gândește într-o manieră socială, economică și ecologică.

havu.jpg